Hoa Xe Cưới - Hoa Cầm Tay Cô Dâu

Hoa cưới trang trí trên xe hoa (đã bao gồm hoa cầm tay cô dâu, hoa cài ngực).

Dán hoa theo yêu cầu.

Giá: 1.200.000 VND

Hoa Xe Cưới

Hoa cầm tay